BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Studia Doktoranckie

Program Studiów doktoranckich został uzgodniony z Uniwersytetem w Hamburgu.


Studia te zostaną otwarte w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.