BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Rekrutacja Master

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych legitymujący się dyplomem magistra, licencjata lub inżyniera.


Kandydaci z Polski:
Kandydaci z Polski składają dokumenty na Uniwersytecie Szczecińskim.

Ponadto warunkiem dopuszczenia do studiów polsko-niemieckich jest pozytywne złożenie egzaminu językowego (język angielski dla kandydatów niemieckich, język niemiecki dla kandydatów polskich za wyjątkiem absolwentów I stopnia z BSG - studiujących na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego lub kandydatów polskich studiujących na uczelniach niemieckich, np. na Viadrinie). Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne na stronie internetowej www.kandydaci.usz.edu.pl/17-18/ii-stopien/kierunek/306W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów od wyznaczonego limitu przyjęć - pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci I stopnia BSG.

Kandydaci z Niemiec
Kandydaci z Niemiec składają dokumenty w Hochschule Wismar do dn. 15.07. każdego roku.
Lista dokumentów wymaganych od kandydatów z Niemiec znajduje się na stronie Hochschule Wismar
http://www.wi.hs-wismar.de/de/bachelor_wirtschaftsinformatik_international/zulassung_und_bewerbung