BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Rekrutacja Bachelor

  • Przyjęcie na studia następuje równolegle na Uniwersytecie Szczecińskim i Hochschule Wismar
  • Każda uczelnia rekrutuje kandydatów według własnych zasad przyjmowania na studia.
  • Zasadniczym elementem postępowania kwalifikacyjnego na Uniwersytecie Szczecińskim jest konkurs oparty na punktacji z wyników egzaminu maturalnego

Kandydaci z Polski:
Kandydaci z Polski składają dokumenty na Uniwersytecie Szczecińskim.

Uniwersytet Szczeciński
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego (I etap: rejestracja w systemie ERK i dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej, przypisanie opłat rekrutacyjnych na koncie kandydata, poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji) mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów. Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym dostępne na stronie internetowej www.kandydaci.usz.edu.pl/17-18/i-stopien/kierunek/231

Hochschule Wismar
Po przyjęciu na studia na Uniwersytecie Szczecińskim, student zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty, niezbędne do immatrykulacji w Hochschule Wismar:
  1. Podanie na studia (formularz dostępny w dziale ‘do pobrania’)
  2. 1 fotografia
  3. kopia dowodu osobistego
  4. uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej
  5. urzędowo poświadczona kopia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej
  6. ewent. certyfikat językowy (DSH II, TESTAF)
Kandydaci z Niemiec
Kandydaci z Niemiec składają dokumenty w Hochschule Wismar do dn. 15.07. każdego roku.
Lista dokumentów wymaganych od kandydatów z Niemiec znajduje się na stronie Hochschule Wismar
http://www.wi.hs-wismar.de/de/bachelor_wirtschaftsinformatik_international/zulassung_und_bewerbung