BSG
 • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

WITAMY !

Zajęcia odbywają się według jednolitego programu studiów, w 1. roku na Hochschule Wismar, w 2. roku na Uniwersytecie Szczecińskim.

Program studiów składa się z przedmiotów podstawowych oraz dwóch specjalizacji, z których student wybiera jedną.

Przedmioty podstawowe:
 • Prognozowanie
 • Metoda reprezentacyjna
 • Ekonomia matematyczna
 • Analiza wielowymiarowa
 • Ekonometria dynamiczna i finansowa
 • Sieci komputerowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Prawo informatyczne
 • Kompetencje międzykulturowe
 • Język angielski
 • Seminarium magisterskie
Student wybiera jedną z dwóch specjalizacji:

Specjalizacja: Zarządzanie i konsulting IT
Przedmioty na specjalizacji:
 • Wstęp do zarządzania i konsultingu
 • Strategie IT / Zarządzanie innowacyjne IT
 • Usługi IT i zarządzanie procesami
 • Zarządzanie zmianą
 • Bezpieczeństwo IT
Specjalizacja: Architektury IT i kształtowanie systemów IT
Przedmioty na specjalizacji:
 • Wstęp do architektur IT i kształtowania systemów IT
 • Systemy bazujące na wiedzy
 • Pozyskiwanie wiedzy
 • Technologie internetowe
 • Projektowanie oprogramowania dla zastosowań w e-biznesie
Szczegółowy program od roku 2015/2016 >>