BSG
 • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Program studiów

Podstawowym zagadnieniem kierunku jest problem zastosowania informatyki w gospodarce.

Program studiów obejmuje podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z dziedziny informatyki, nauk ekonomicznych i zastosowania nowych mediów. Specjalizacje są dostosowane do uwarunkowań polsko-niemieckiej przestrzeni gospodarczej.

Zajęcia odbywają się według jednolitego programu studiów w 1. i 2. semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim, w 3. ,4. i 5. semestrze na Hochschule Wismar, a w 6. semestrze – na jednej z dwóch uczelni zgodnie z indywidualnym wyborem.

Struktura modułowa studiów gwarantuje przejrzystość poszczególnych elementów dydaktycznych i zintegrowanie wiedzy wykładanej w Polsce i Niemczech.

Studenci zapoznają się z podstawami nauk ekonomicznych, informatyką ekonomiczną i metodami ilościowymi.


Semestr       Moduły przedmiotowe

1.-2.
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Kultura i historia kraju partnerskiego
 • Wprowadzenie do informatyki gospodarczej
 • Algebra liniowa
 • Wprowadzenie do programowania
 • Statystyka
 • Analiza matematyczna i rachunek prawdopodobieństwa
 • Ekonometria
 • Marketing
 • Analiza systemów
 • Marketing
 • Język obcy (niemiecki/polski)

3.-4.
 • Gospodarka narodowa
 • Ekonomika produkcji
 • Prawo gospodarcze
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bazy danych i modelowanie
 • Programowanie aplikacji
 • Zarządzanie informacją
 • Informatyka teoretyczna
 • Rachunkowość i sprawozdawczość
 • Sztuczna inteligencja
 • Systemy operacyjne
 • Rozwój organizacji

4.-5.
 • Rachunek kosztów i wyników
 • Prawo informatyczne
 • Projektowanie systemów i technika software’u
 • Badania operacyjne
 • Programowanie systemów
 • Systemy komunikacyjne
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka licencjacka
 • Język angielski
Szczegółowy program od roku 2015/2016 >>