BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Profil absolwenta

Dyplom otwiera możliwości bezpośredniego rozpoczęcia pracy zawodowej, ale także daje sposobność do dalszego kształcenia na poziomie Master of Science.

Absolwent specjalności Informatyka Gospodarcza może zajmować się różnymi fazami projektowania i zastosowania systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Potrafi dokonać oceny celu i możliwości zastosowania tych systemów, jak również kształtować struktury organizacyjne niezbędne do ich zastosowań. Informatyka nie jest tu celem samym w sobie, lecz narzędziem do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.

Wzrost zastosowania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach i administracji wymaga wykwalifikowanych pracowników. Ich zatrudnienie jest możliwe we wszystkich fazach projektowania i użytkowania systemów informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Dyplom daje absolwentom kierunku doskonałe szanse kariery zawodowej, szczególnie w przestrzeni gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej.