BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim szóstą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.