BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

KADRA

Kadrę wykładającą na kierunku Informatyka Gospodarcza stanowią pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz niemieckiej uczelni Hochschule Wismar.