BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Informacje ogólne

Dwunarodowy polsko-niemiecki Potok Studiów Informatyka Gospodarcza (BSG) jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Szczecińskiego i Hochschule Wismar. Absolwenci tego kierunku otrzymują dwa dyplomy - Uniwersytetu Szczecińskiego i Hochschule Wismar.

Od roku akademickiego 2003/04 prowadzone są Dwunarodowe konsekutywne polsko-niemieckie Studia Pierwszego Stopnia Informatyka gospodarcza (BSG), a od roku akademickiego 2006/07 studenci kontynuują naukę na Dwunarodowych konsekutywnych polsko-niemieckich Studiach Drugiego Stopnia Informatyka gospodarcza (BSG). W specjalności nacisk kładziony jest na problem zastosowania informatyki w gospodarce. Program studiów obejmuje podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z dziedziny informatyki, nauk ekonomicznych i zastosowania nowych mediów. Model studiów opracowano w oparciu o połączenie kompetencji, specjalności naukowych i doświadczeń obu uczelni. Studia mają profil międzynarodowy, są prowadzone w języku niemieckim i angielskim (alternatywnie w języku polskim).

Studia Pierwszego Stopnia trwają sześć semestrów, zajęcia na pierwszym roku realizowane są w Szczecinie, na drugim roku oraz pierwszym semestrze trzeciego roku w Wismarze, a w ostatnim semestrze (w zależności od deklaracji większości grupy) w Szczecinie lub w Wismarze.

Studia Drugiego Stopnia trwają cztery semestry, zajęcia na pierwszym roku realizowane są w Wismarze, a na drugim w Szczecinie.

Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria o specjalności Informatyka gospodarcza od wielu lat stwarzają naszym studentom szanse rozwoju intelektualnego i zwiększania kompetencji fachowych oraz umożliwiają zdobywanie doświadczeń na arenie międzynarodowej. Absolwenci otrzymujący podwójny dyplom są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy i osiągają spektakularne sukcesy zawodowe.