BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

WITAMY !

Witamy na stronie internetowej Dwunarodowego polsko-niemieckiego potoku studiów!!!

Dwunarodowy potok studiów (BSG) jest kontynuacją niemieckojęzycznego potoku studiów im. Konrada Zuse, prowadzonego od 1991 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kierunek ten spełnia wszelkie wymogi stawiane przed uczelniami europejskimi.

Wysoka jakość przekazywanej wiedzy, wysoki i wciąż podnoszony poziom kształcenia, profesjonalna kadra naukowa oraz nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimedialnych materiałów i systemu do nauki zdalnej sprawiły, że kierunek został akredytowany przez ASIIN - Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. i jest jedynym mogącym poszczycić się certyfikatem akredytacyjnym tej rangi. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor i Master ) jest uznawany na całym świecie i jedynym respektowanym w USA.

Studia prowadzone są w formie dwustopniowej na kierunku Informatyka i Ekonometria o specjalności Informatyka gospodarcza:
  • stacjonarne studia I stopnia - poziom Bachelor (3-letnie)
  • stacjonarne studia II stopnia - poziom Master (2-letnie)
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje podwójny dyplom: Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz niemieckiej uczelni Hochschule Wismar.

Absolwent studiów polsko-niemieckich posiada umiejętności związane z transgraniczną współpracą polsko-niemiecką na polu informatyki elektronicznej i komunikacji gospodarczej. Jest specjalistą z zakresu nowoczesnych narzędzi i metod służących do przygotowywania, przetwarzania, przekazywania oraz wykorzystania informacji. Charakteryzuje się szeroką znajomością gospodarczych, politycznych i społecznych realiów krajów sąsiadujących a także zagadnień dotyczących mechanizmów integracji europejskiej.