BSG
  • W semestrze letnim gościć będziemy na Uniwersytecie Szczecińskim siódmą już grupę studentów z Guangdong University, którzy przyjadą na półroczny staż w ramach programu wymiany.

Historia

W roku 1991 w ramach kierunku Informatyka i Ekonometria wyodrębniony został Niemieckojęzyczny Potok Studiów Informatyka Gospodarcza (DSG), któremu później nadano patronat pioniera komputerów Konrada Zuse. W latach 1991-1997 ścisła współpraca z Fachhochschule Dortmund umożliwiła studentom w ramach studiów spędzenie jednego semestru na FH Dortmund. Kierownikiem po stronie niemieckiej w tamtym czasie był Profesor Reusch na FH Dortmund. Od 1997 roku funkcję tę przejął Profesor Frahm z Hochschule Wismar. Dzięki współpracy z wieloma Uczelniami studenci mają wybór i mogą spędzić jeden semestr na Fachhochschule Dortmund, Technische Universität Dresden w Dreźnie lub Hochschule Wismar w Wismarze.

Biorąc pod uwagę wytyczne Procesu Bolońskiego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy postanowiono zmodyfikować ofertę kształcenia i model studiów. Dotychczasowe studia magisterskie DSG zostały podzielone na Studia Pierwszego Stopnia (licencjat) BSG i Studia Drugiego Stopnia (magister) BSG. Na podstawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Hochschule Wismar z dnia 19.11.2002 roku doszło do utworzenia Dwunarodowego polsko-niemieckiego Potoku Studiów Informatyka Gospodarcza (BSG) z podwójnym dyplomem.

Od roku akademickiego 2003/04 prowadzone są Dwunarodowe konsekutywne polsko-niemieckie Studia Pierwszego Stopnia Informatyka gospodarcza (BSG), a od roku akademickiego 2006/07 studenci kontynuują naukę na Dwunarodowych konsekutywnych polsko-niemieckich Studiach Drugiego Stopnia Informatyka gospodarcza (BSG).

Wysoka jakość przekazywanej wiedzy, wysoki i wciąż podnoszony poziom kształcenia, profesjonalna kadra naukowa oraz nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem multimedialnych materiałów i systemu do nauki zdalnej sprawiły, że kierunek został akredytowany przez ASIIN - Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. i jest jedynym mogącym poszczycić się certyfikatem akredytacyjnym tej rangi. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor i Master) jest uznawany na całym świecie i jedynym respektowanym w USA.

Kierunek ten spełnia wszelkie wymogi stawiane przed uczelniami europejskimi.